Warning: Illegal string offset 'action' in /home/fundacja/public_html/fundacja/wp-content/plugins/simply-exclude/simplyexclude.php on line 2290
tarnogórska fundacja kultury i sztuki | Strona Tarnogórskiej Fundacji Kulturu i Sztuki

tarnogórska fundacja kultury i sztuki


Warning: Illegal string offset 'action' in /home/fundacja/public_html/fundacja/wp-content/plugins/simply-exclude/simplyexclude.php on line 2290

okladka-kopia

Krzysztof Tomanek, Drugi dzień szwedzkiego lata, 2016

 

“(…) Emocje i obrazy pojawiające się w tych wierszach, wydają się być dialektyczne. Rozumiem przez to, że posiadają ze sobą swoisty związek oparty jednocześnie na przynależności i rozłączności, ekspresji i konflikcie np. nie 
docenia się niemowląt, / skrytego bestialstwa ich przebywania [s.16] albo wszystko tak nieobecne jak mięśnie twarzy, które rozciągają się w uśmiech. / mruganie, odliczanie / (jakby kochać się z kimś nowym, / lepszym) [s. 26]. Czytelnikowi podczas lektury tych wierszy
towarzyszy wrażenie kruchości: włosy chwieją się jak korale zawieszone w przejściu [s. 10], wiedzą o sobie, samochody wiedzą o mgle, wiedzą, że kończy się lato. upokarzają. co zrobić [s. 24]. Poeta tworzy propozycję literacką cechującą się troską o materialny detal, dbałością o dokumenty i odpowiedni ich montaż z emocjami.:”

                                                                                              Andrzej Kanclerz

 

“(…)Wtłaczanie odbiorcy poprzez sygnalizowane treści w industrialny krajobraz cywilizacji, jaką sobie stworzyliśmy, jest dla mnie czymś przygnębiającym i interesującym.”

                                                                                                Dariusz Sas

 

Galeria Sztuki „Inny Śląsk” została zaproszona do udziału w międzynarodowym projekcie o nazwie KineDok. KineDok to unikalny międzynarodowy klub filmowy oraz alternatywna platforma dystrybucyjna skupiająca zarówno miłośników, jak i twórców kina dokumentalnego.  W ramach tego projektu  nieodpłatnie będą pokazywane wybrane przez selekcjonerów KineDok europejskie filmy dokumentalne. Zobaczymy filmy prezentowane i nagradzane na polskich festiwalach filmowych, takie jak „Efekt domina” Eweliny Niewiery i Piotra Rosołowskiego, „Toto i jego siostry” Alexandra Nanau, „Na zakręcie” Gábora Hörchera, ale też filmy premierowe, które dopiero rozpoczynają swoje życie festiwalowe. FB coverpage.indd

Wszystkie pokazywane tytuły to produkcje z lat 2014 i 2015, prezentowane zatem będzie najnowsze kino dokumentalne z szerokim przekrojem tematycznym i wyrazistymi bohaterami. Pokazy odbędą się w 25 miejscach w Polsce – w dużych i zupełnie małych miastach, potrwają do końca roku. Dużą atrakcją projekcji będę także spotkania z twórcami i gośćmi związanymi z tematyką filmu, a także różnorodne wydarzenia towarzyszące.

Projekt jest realizowany od 2015 roku, inicjatorem oraz głównym organizatorem jest Instytut Filmu Dokumentalnego z siedzibą w Pradze, a koordynatorem w Polsce jest Krakowska Fundacja Filmowa, organizator jednego z najstarszych w Europie festiwali filmowych – Krakowskiego Festiwalu Filmowego.  W 2016 projekt KineDok realizowany jest wCzechach, Rumunii, Chorwacji, Polsce, Norwegii, na Słowacji oraz na Węgrzech. 

Galeria Sztuki “ Inny Śląsk” 22 marzec 2016r. godz. 20.00

- School Time for Miss Roma – Miss Romów    reżyseria   Vesna Cudic

Dokument, nakręcony w romskiej osadzie na głębokiej prowincji Chorwacji,  kreśli intymny portret żeńskiej społeczności, podkreślając konflikt między marzeniami kobiet i brakiem możliwości ich realizacji.

baczyński okł

Michał Baczyński, Druga strona mostu, 2014

Przy współpracy Tarnogórskiej Fundacji Kultury i Sztuki, nakładem Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach ukazał się tom poezji Michał Baczyńskiego pt. “Druga strona mostu”. Głos tej poezji jest świadectwem miejsc, których nie ma i miejsc, których być nie mogło.  To przeczucie, które prowadzi do świata niekompletnego, niemogącego spełnić się w nieskończoności swoich przerwanych lub nieistniejących nigdy życiorysów. Niepewność tego co zdarzyć się mogło jest podważana dojmującym poczuciem straty – bo chyba właśnie poczucie straty wskrzesza obrazy z nieistniejącej pamięci – wyznacza jej prawdopodobieństwo. Nie jest to jednak ton lamentu, raczej obowiązek protokołu…

Krzysztof Tomanek

Baczyński rzeźbi słowa. Układa je w jakiś nieodparcie logiczny ciąg. Są (ujawnia się to przede wszystkim kiedy sam czyta swoje wiersze) w jakiś sposób definitywne, ostateczne, nieodparte. Tutaj nie ma raczej miejsca na dowolność, na jakieś “boskie szaleństwo” i błyskotliwy efekt. Tutaj słowa się waży.

(…) Otóż epifaniczny światopogląd poetycki Michała Baczyńskiego i jego poważny gęsty od znaczeń ton wydaje mi się dziś nie tylko czymś wyjątkowym, ale również pięknym i na swój sposób dzielnym.

Maciej M. Szczawiński

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2012 – 15103

Paweł Adwent, Dwadzieścia razy szukam, 2013

“Z poezją Pawła A. borykam się już od dawna. Można by rzec, że jestem nią głęboko dotknięty. Kto by pomyślał, iż taki porządny jegomość (mający tyle talentów) będzie parał się tego typu zajęciem. Mógł przecież Polsce się do czegoś przydać! Tymczasem męczy duszę „mięśniami serca”, „plamami w oku”, śmierdzącą ciepłą siarką”. Ewidentnie kręci słowem, kadzi i mataczy. Paweł A. z pewnością jest adekwatnym społecznym poetą, który pyta odpowiadając: „Których ludzi mam dziś sławić?! – Z gówna cerkwi nie postawisz…”

                                                                                                              Łukasz Loskot

“Mocną stroną wierszy Pawła Adwenta jest prostota, oszczędność środków wyrazu. Autor świadomie unika poetyckich ozdobników,skonwencjonalizowanych chwytów. Czyni to liryczny komunikat bardziej czytelnym i wyrazistym. Zwraca uwagę tonacja tej liryki,miejscami mocno sprozaizowana, łącząca wzniosłe z powszednim, a często trywialnym. Poetycki światoobraz, jaki wyłania się z tych tekstów, intryguje i niepokoi.”

                                                                                                           Grzegorz Kielar

W czasie ogólnopolskiego kongresu „Wyzwania penitencjarystyki w XXI wieku”, członkowie fundacji mogli wymienić doświadczenia z innymi placówkami włączonymi w program resocjalizacji. Pobyt „za kratami”, izolacja, to kara, której obecnie nadużywa się w Polsce. Izoluje się osoby, które nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla społeczeństwa.

Coraz częściej stosuje się formę elektronicznego dozoru, która nie dość, że jest rozwiązaniem dużo tańszym, to (co istotne) przynosi lepsze efekty wychowawcze.

Na fotografii Pan Krzysztof Mazik opowiada o doświadczeniach Tarnogórskiej Fundacji Kultury i Sztuki w pracy z osadzonymi. Grupa kilkunastu więźniów, w podzięce za pomoc w remoncie muru okalającego kirkut, raz w miesiącu uczestniczy w przedpołudniowych wernisażach. W świetle galeryjnych ekspozycji (malarstwo, rysunek fotografia znanych artystów) odbywają się często ożywiane rozmowy na temat granic wolności, zagrożeń związanych z alkoholizmem.

 

Poniżej fragment tekstu autorstwa Krzysztof Mazik, przewodniczącego Rady TFKiSz,

Tarnogórska Fundacja Kultury i Sztuki działa od 1991 roku. W 2001 roku uzyskała status organizacji pożytku publicznego nr KRS 0000065395. Zajmuje się animacją i wspieraniem wszelkich zdarzeń kulturalnych i artystycznych, opieką nad dziedzictwem kulturowym etc. Od 2005 roku realizuje miedzy innymi program „Tarnogórzanie dla pamięci”. W ramach tego programu w miejscu zlikwidowanego w latach 60-tych ubiegłego wieku cmentarza ewangelickiego stanął symboliczny pomnik „Brama”, zaś w miejscu spalonej przez nazistów synagogi pomnik „Kolumna”. W roku 2011 skarb państwa przejął notarialnie od Gminy Żydowskiej kirkut przy ul. Gliwickiej, na którym znajduje się ponad  400 grobów diaspory żydowskiej, kilkanaście grobów ewangelickich i jeden rzymsko – katolicki. Mieniem skarbu państwa w tej sytuacji zawiaduje Starostwo Powiatowe. Na liście priorytetów starostwa zabytkowy kirkut nie zajmuje poczesnego miejsca. Dlatego w 2012 roku nasza Fundacja, zgłosiła projekt otoczenia społeczną opieką tego miejsca. Równolegle zwróciliśmy się do Naczelnika Aresztu Śledczego w Tarnowskich Górach z prośbą o nieodpłatne skierowanie do prac porządkowo – remontowych osadzonych. Pan Naczelnik odpowiedział pozytywnie, nadmieniając że takie działanie jest zbieżne z aktualnymi metodami polskiego więziennictwa. Do prac na kirkucie zostało skierowanych trzech osadzonych. Fundacja zapewniła szkolenie BHP, odzież roboczą i narzędzia oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Osadzeni przepracowali ok.1500 godzin na kirkucie, doprowadzając do porządku teren i pomieszczenia domu pogrzebowego. To ostatnie działanie było ich własną inicjatywą. Pierwszego listopada ubiegłego roku kirkut otwarty był dla zwiedzających. Wiele osób wyraziło uznanie dla tej akcji. Współpraca z osadzonymi w tym okresie nie nastręczała żadnych kłopotów mimo, że nie byli nadzorowani codziennie. Najmłodszy z nich, opuszczający areszt po odbyciu kary otrzymał od fundacji rekomendację oraz instruktaż na temat poszukiwania pracy na wolności. Osadzeni  otrzymali też 12 godzinną przepustkę, która umożliwiła ich udział w dorocznej wycieczce fundacji szlakiem wielokulturowości województwa śląskiego. Nadmienić należy, że porządkowanie i remont ogrodzenia  nie wiązało się z wydaniem choćby jednej państwowej czy samorządowej złotówki. Wszelkie koszty pokryła fundacja z 1% odpisu podatkowego, uzyskanego od darczyńców. Sam wywóz skoszonych traw i wyciętych krzewów kosztował 3000 zł. Nie mamy pewności, czy pieniądze zostały wydane zgodnie z intencją darczyńców. Uważamy, że przynajmniej takie koszty powinien ponieść właściciel. Okazuje się, że jak trzeba zadbać o mienie skarbu państwa to można liczyć na osadzonych i społeczników. Zarząd i rada fundacji doceniając nieodpłatną pracę osadzonych, po konsultacji z Naczelnikiem Aresztu, ustaliła program działań, które mogą pomóc w procesie resocjalizacji osadzonych. Jest to forma rewanżu za ogromną pracę, której bez współpracy z Aresztem zapewne nie podołalibyśmy. (…)

Tarnogórska Fundacja Kultury i Sztuki od ponad roku współpracuje z Aresztem Śledczym w Tarnowskich Górach. Jako społeczny opiekun tarnogórskiego kirkutu, członkowie fundacji zorganizowali tam prace osadzonym w areszcie. Prócz zwykłych prac porządkowych jak grabienie liści i koszenie trawy, więźniowie dokonują rekonstrukcji fragmentu zabytkowego muru, który wywrócił się pod naporem korzeni drzew.

 

Już w najbliższy piątek spotkanie z Joanną Dudą-Murowską.

Poetka pochodzi z tarnowskich Gór. W 1992. roku wyjechała do Oberhausen, gdzie mieszka i pracuje. Tarnogórskiej publiczności zaprezentowała się już w roku 2008, w tym samym roku debiutowała tomikiem pt. „Dwuadresowi”. Teksty w książce publikowane były zarówno w języku polskim, jak i niemieckim (tłum. Johanne Stohr). W swojej poezji porusza problemy związane z tożsamością; tożsamością ludzi rejonów pogranicza, czy też może raczej następnych pokoleń, które próbują wyznaczyć swoje miejsce w pojałtańskiej rzeczywistości Europy Środkowej. Mierząc się z tym problemem nie popada jednak w ton skargi, dykcję rewizjonizmu – bynajmniej. Jej poezja jest przyjęciem zastanego, bo tylko tak (w akcie pokory) można odczytać to co nowe i obce – granicę, którą pozostała wciąż do przekroczenia.

 

10. maja, godzina 19. Zapraszają: Tarnogórska Fundacja Kultury i Sztuki oraz Galeria Sztuki Inny Śląsk

Już dziś wieczorem można będzie zobaczyć prezentację multimedialną przygotowaną przez czlonków Polskiego Związku Artystów Fotografików. Pokaz ma związkek z trwającym w Tarnowskich Górach plenerem fotograficznym. Przed południem prezentację zobaczyli penitencjarusze tarnogórskiego aresztu śledczego.  Galerii “Inny Śląsk” przy ul. Karola Miarki 2 godz. 19.

Tarnogórska Fundacja Kultury i Sztuki wraz z Galerią Inny Śląsk zapraszają na spotkanie z Izabelą Fietkiewicz-Paszek i Teresą Rudowicz, poetkami, autorkami tomów: „Próba wyjścia” i „Podobno jest taka rzeka”. Obydwie książki będą promowane podczas spotkania w Tarnowskich Górach. Serdecznie zapraszamy

Spotkanie poprowadzą: Weronika Górska i Krzysztof Tomanek

16. marca, godzina 19:00