tarnogórska fundacja kultury i sztuki


Warning: Illegal string offset 'action' in /home/fundacja/public_html/fundacja/wp-content/plugins/simply-exclude/simplyexclude.php on line 2290

Andrzej Kanclerz, Pchacze wózków, 2010

Andrzej Kanclerz, Pchacze wózków, 2010

Śląsk  9 (191)/2011

(…) Tytułowi “pchacze wózków” to z jednej strony przedstawiciele konsumpcyjnej masy, zjadacze chleba, a z drugiej współcześni zdobywcy i odkrywcy / kochankowie i poeci / muzycy i politycy, uwikłani w kolorową nudę zakupów, promocji i superofert. Współcześni wielcy nie są już Wielkimi w klasycznym rozumieniu. Ci, którzy mieli walczyć, opiewać, tworzyć są tylko Syzyfami XXI-go wieku, ich głazem jest wózek wypełniony towarami. Kanclerz, podobnie jak Camus w słynnym eseju Mit Syzyfa, pokazuje człowieka samotnego, wyobcowanego, uwięzionego w codzienności. Wchodzi w dialog z mitem i z filozofem, daje własne, zaobserwowane przykłady ?radzenia sobie? z absurdem egzystencji.?

                                                                              Edyta Antoniak-Kiedos

(…) Autor umiejętnie balansuje pomiędzy dystansem, swego rodzaju poetyckim żartem a poważniejszą refleksją, dotykającą chwilami spraw ostatecznych. Już na samym początku Czytelnik przygotowany został do pewnej formy dystansu w odbiorze książki (autoironiczny wiersz? Do czego służy poezja?). Czytając kolejne teksty, można jednak nabrać wątpliwości ? czy Autor nie stworzył sobie bynajmniej swego rodzaju literackiego alibi? by pozbyć się? koturnów?, by mówić rzeczy istotne językiem pozbawionym pretensji.

(…) Najbardziej zapadają w pamięć, najmocniej wybrzmiewają tutaj wiersze, dotykające współczesności. Tytułowi ?Pchacze wózków? to naprawdę bardzo dobry, precyzyjnie wycyzelowany tekst poetycki. Łączy w sobie opis konkretnej sytuacji z uogólniającą metaforą. Rzeczywistość marketów ? ludzkich mrowisk XXI wieku okazała się, wbrew pozorom, interesującym tematem do poetyckiej eksploracji. Takie wiersze to perełki ? naprawdę błyszczą w tym niewielkim, skondensowanym zbiorze.

(…) To niezbyt obszerny,  ale precyzyjny w kompozycji i wartościowy treścią tomik poetycki.?

                                                                                    Marcin Hałaś