Warning: Illegal string offset 'action' in /home/fundacja/public_html/fundacja/wp-content/plugins/simply-exclude/simplyexclude.php on line 2290
aktualności | tarnogórska fundacja kultury i sztuki | Page 2

tarnogórska fundacja kultury i sztuki


Warning: Illegal string offset 'action' in /home/fundacja/public_html/fundacja/wp-content/plugins/simply-exclude/simplyexclude.php on line 2290

Tarnogórska Fundacja Kultury i Sztuki wraz z Galerią Inny Śląsk zaprasza na spotkanie promujące najnowszy tom wierszy Łukasza Loskota. Łukasz Loskot (ur. 1983) ? poeta, autor tomików: ?Poezja na kartki?, ?Modlitwa złodzieja”, ?Przy Nadziei?. Wokalista zespołu Toonel. Laureat wielu konkursów literackich. Jego najnowsza książka ?Planeta psów? ukazała się w wydawnictwie Tarnogórskiej Fundacji Kultury i Sztuki. Autor postanowił spotkać się ze swoimi czytelnikami na końcu świata ? czyli 21.12.12 r. o godzinie dwudziestej w Galerii Inny Śląsk. Serdecznie zapraszamy.

Wieczór promujący najnowszy tomik Łukasza Loskota + Koncert Zespołu Toonel.

Wstęp 10 zł* *w cenie książka i płyta zespołu

http://www.facebook.com/pages/Tarnog%C3%B3rska-Fundacja-Kultury-i-Sztuki/126782444033659#!/events/186856851457719/

Nakładem wydawnictwa Tarnogórskiej Fundacji Kultury i Sztuki wkrótce ukaże się arkusz poetycki z tekstami Pana Patryka Chrzana z Dąbrowy Górniczej.

Spośród wielu nadesłanych zestawów wierszy prócz zwycięskiego zestawu, jury postanowiło w porządku alfabetycznym wyróżnić i w sposób szczególny podziękować autorom:

Jan Baron (Chorzów), Janusz Cichoń (Lwówek Śląski), Bożena Kaczorowska (Warszawa), Mariusz Krupienik (Olsztyn), Czesław Markiewicz (Zielona Góra), Anna Przeździecka (Jasienica Dolna), Janusz Solarz (New York), Anna Szołtysek-Grzesikiewicz (Gliwice), Arkadiusz Stosur (Nowy Sącz), Agnieszka Tomczyszyn-Harasymowicz (Głuchołazy).

Dziękujemy wszystkim uczestnikom tegorocznego konkursu.

Serdecznie zapraszamy wykład Bożeny Kubit o ratowaniu dziedzictwa żydowskiego na Górnym Śląsku (m.in o naszej działalności), który odbędzie się w najbliższą niedzielę 4 listopada 2011 r. w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu.

http://www.muzeum.bytom.pl/strona-glowna/760-dokumentowanie-i-ratowanie-dziedzictwa-zydowskiego-na-gornym-slasku

W Tarnowskich Górach po raz drugi przebywa rezydentka w ramach projektu “7, 7, 7″ pisarka Ingeborg Jacobs.
Urodziła sę w 1957 w Solingen, obok Wuppertalu.
Jest także autorką filmów dokumentalnych dla ZDF; laureatka wielu prestiżowych nagród – German Film Award i Bayerischen Fernsehpreis.
W Polsce znana głównie dzięki książce “Wilcze dziecko”, osieroconej dziewczynki z Prus Wschodnich, zdanej tylko na siebie, zajmującej się zbieractwem i włóczęgostwem, podobnie jak wiele innych “Wilczych dzieci” tuż po wojnie.
W naszym mieście kontynuuje tworzenie swojej książki o Tarnowskich Górach tuż po wojnie.

Strona internetowa http://augenfilme.eu/augenfilme.eu/augenfilme.html

Regulamin konkursu Arkusz 2012

1. Organizator: Konkurs zostaje ogłoszony przez wydawnictwo Tarnogórskiej Fundacji Kultury i Sztuki ul. Karola Miarki 2, 42 ? 600 Tarnowskie Góry, tel./fax. 032 285 54 73
mail: innyslask@gmail.com, www.fundacjatg.art.pl
2. Cel Konkursu: Wyszukiwanie i promocja nietuzinkowych tekstów poetyckich. Popularyzacja autorów.
3. Miejsce i terminy: Prace winny być nadesłane na adres do 31. października 2012 roku (decyduje data stempla pocztowego). Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi po zapoznaniu się jury z całością nadesłanego materiału.
4. Zasady i warunki uczestnictwa
Konkurs ma charakter otwarty ? jego uczestnikami mogą być wszystkie osoby tworzące w języku polskim.
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie zestawu dziesięciu do piętnastu utworów w trzech egzemplarzach, w formie maszynopisu lub wydruku w formacie A4. Każdy wiersz należy opatrzyć godłem autora. (Przez GODŁO rozumie się pseudonim autora, jednorazowo wymyślony na potrzeby udziału w konkursie. Godłem może być dowolne słowo, ciąg słów, inicjałów, cyfr itp.). W osobnej zaklejonej kopercie, również opatrzonej godłem autora, należy zamieścić dane autora ? imię, nazwisko, datę urodzenia, dokładny adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej i tzw. krótką notkę biograficzną. Tak przygotowane zestawy należy przesłać w jednej kopercie zbiorczej na adres organizatora Konkursu.
Nadesłane wiersze nie powinny być wcześniej publikowane, ale mogą być nagradzane i oceniane w innych konkursach.
5. Rozstrzygnięcie Konkursu
Powołane przez organizatora jury wyłoni laureatów Konkursu.
Nagrodą jest publikacja arkusza poetyckiego ? publikacja ta nie będzie posiadała numeru ISBN.
Organizator zastrzega sobie prawo do wyłonienia kilku zwycięzców, lub powstrzymania się od rozstrzygnięcia Konkursu.
Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej decyzji co kształtu i graficznej szaty wydanego arkusza. Według wstępnych postanowień arkusz zostanie wydany w liczbie pięciuset egzemplarzy, z czego około siedemdziesięciu procent nakładu trafi do rąk autora.
Organizator może bezpłatnie i bez zgody autora publikować, oraz prezentować nagrodzone teksty, w całości lub we fragmentach na łamach prasy, a także na antenach radia i telewizji (celem promocji arkusza).
O wynikach Konkursu laureaci zostaną powiadomieni pocztą.
6. Uwagi dodatkowe
Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.
Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące Konkursu pod numerem telefonu: 728 66 76 12
Organizator może zmienić wszystkie zasady Konkursy i wszystkie postanowienia regulaminu bez podawania uzasadnień (organizator oczywiście nie planuje korzystania tego typu przywileju).