Warning: Illegal string offset 'action' in /home/fundacja/public_html/fundacja/wp-content/plugins/simply-exclude/simplyexclude.php on line 2290
wydarzenia | tarnogórska fundacja kultury i sztuki

tarnogórska fundacja kultury i sztuki


Warning: Illegal string offset 'action' in /home/fundacja/public_html/fundacja/wp-content/plugins/simply-exclude/simplyexclude.php on line 2290

Galeria Sztuki „Inny Śląsk” została zaproszona do udziału w międzynarodowym projekcie o nazwie KineDok. KineDok to unikalny międzynarodowy klub filmowy oraz alternatywna platforma dystrybucyjna skupiająca zarówno miłośników, jak i twórców kina dokumentalnego.  W ramach tego projektu  nieodpłatnie będą pokazywane wybrane przez selekcjonerów KineDok europejskie filmy dokumentalne. Zobaczymy filmy prezentowane i nagradzane na polskich festiwalach filmowych, takie jak „Efekt domina” Eweliny Niewiery i Piotra Rosołowskiego, „Toto i jego siostry” Alexandra Nanau, „Na zakręcie” Gábora Hörchera, ale też filmy premierowe, które dopiero rozpoczynają swoje życie festiwalowe. FB coverpage.indd

Wszystkie pokazywane tytuły to produkcje z lat 2014 i 2015, prezentowane zatem będzie najnowsze kino dokumentalne z szerokim przekrojem tematycznym i wyrazistymi bohaterami. Pokazy odbędą się w 25 miejscach w Polsce – w dużych i zupełnie małych miastach, potrwają do końca roku. Dużą atrakcją projekcji będę także spotkania z twórcami i gośćmi związanymi z tematyką filmu, a także różnorodne wydarzenia towarzyszące.

Projekt jest realizowany od 2015 roku, inicjatorem oraz głównym organizatorem jest Instytut Filmu Dokumentalnego z siedzibą w Pradze, a koordynatorem w Polsce jest Krakowska Fundacja Filmowa, organizator jednego z najstarszych w Europie festiwali filmowych – Krakowskiego Festiwalu Filmowego.  W 2016 projekt KineDok realizowany jest wCzechach, Rumunii, Chorwacji, Polsce, Norwegii, na Słowacji oraz na Węgrzech. 

Galeria Sztuki “ Inny Śląsk” 22 marzec 2016r. godz. 20.00

- School Time for Miss Roma – Miss Romów    reżyseria   Vesna Cudic

Dokument, nakręcony w romskiej osadzie na głębokiej prowincji Chorwacji,  kreśli intymny portret żeńskiej społeczności, podkreślając konflikt między marzeniami kobiet i brakiem możliwości ich realizacji.

W czasie ogólnopolskiego kongresu „Wyzwania penitencjarystyki w XXI wieku”, członkowie fundacji mogli wymienić doświadczenia z innymi placówkami włączonymi w program resocjalizacji. Pobyt „za kratami”, izolacja, to kara, której obecnie nadużywa się w Polsce. Izoluje się osoby, które nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla społeczeństwa.

Coraz częściej stosuje się formę elektronicznego dozoru, która nie dość, że jest rozwiązaniem dużo tańszym, to (co istotne) przynosi lepsze efekty wychowawcze.

Na fotografii Pan Krzysztof Mazik opowiada o doświadczeniach Tarnogórskiej Fundacji Kultury i Sztuki w pracy z osadzonymi. Grupa kilkunastu więźniów, w podzięce za pomoc w remoncie muru okalającego kirkut, raz w miesiącu uczestniczy w przedpołudniowych wernisażach. W świetle galeryjnych ekspozycji (malarstwo, rysunek fotografia znanych artystów) odbywają się często ożywiane rozmowy na temat granic wolności, zagrożeń związanych z alkoholizmem.

 

Poniżej fragment tekstu autorstwa Krzysztof Mazik, przewodniczącego Rady TFKiSz,

Tarnogórska Fundacja Kultury i Sztuki działa od 1991 roku. W 2001 roku uzyskała status organizacji pożytku publicznego nr KRS 0000065395. Zajmuje się animacją i wspieraniem wszelkich zdarzeń kulturalnych i artystycznych, opieką nad dziedzictwem kulturowym etc. Od 2005 roku realizuje miedzy innymi program „Tarnogórzanie dla pamięci”. W ramach tego programu w miejscu zlikwidowanego w latach 60-tych ubiegłego wieku cmentarza ewangelickiego stanął symboliczny pomnik „Brama”, zaś w miejscu spalonej przez nazistów synagogi pomnik „Kolumna”. W roku 2011 skarb państwa przejął notarialnie od Gminy Żydowskiej kirkut przy ul. Gliwickiej, na którym znajduje się ponad  400 grobów diaspory żydowskiej, kilkanaście grobów ewangelickich i jeden rzymsko – katolicki. Mieniem skarbu państwa w tej sytuacji zawiaduje Starostwo Powiatowe. Na liście priorytetów starostwa zabytkowy kirkut nie zajmuje poczesnego miejsca. Dlatego w 2012 roku nasza Fundacja, zgłosiła projekt otoczenia społeczną opieką tego miejsca. Równolegle zwróciliśmy się do Naczelnika Aresztu Śledczego w Tarnowskich Górach z prośbą o nieodpłatne skierowanie do prac porządkowo – remontowych osadzonych. Pan Naczelnik odpowiedział pozytywnie, nadmieniając że takie działanie jest zbieżne z aktualnymi metodami polskiego więziennictwa. Do prac na kirkucie zostało skierowanych trzech osadzonych. Fundacja zapewniła szkolenie BHP, odzież roboczą i narzędzia oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Osadzeni przepracowali ok.1500 godzin na kirkucie, doprowadzając do porządku teren i pomieszczenia domu pogrzebowego. To ostatnie działanie było ich własną inicjatywą. Pierwszego listopada ubiegłego roku kirkut otwarty był dla zwiedzających. Wiele osób wyraziło uznanie dla tej akcji. Współpraca z osadzonymi w tym okresie nie nastręczała żadnych kłopotów mimo, że nie byli nadzorowani codziennie. Najmłodszy z nich, opuszczający areszt po odbyciu kary otrzymał od fundacji rekomendację oraz instruktaż na temat poszukiwania pracy na wolności. Osadzeni  otrzymali też 12 godzinną przepustkę, która umożliwiła ich udział w dorocznej wycieczce fundacji szlakiem wielokulturowości województwa śląskiego. Nadmienić należy, że porządkowanie i remont ogrodzenia  nie wiązało się z wydaniem choćby jednej państwowej czy samorządowej złotówki. Wszelkie koszty pokryła fundacja z 1% odpisu podatkowego, uzyskanego od darczyńców. Sam wywóz skoszonych traw i wyciętych krzewów kosztował 3000 zł. Nie mamy pewności, czy pieniądze zostały wydane zgodnie z intencją darczyńców. Uważamy, że przynajmniej takie koszty powinien ponieść właściciel. Okazuje się, że jak trzeba zadbać o mienie skarbu państwa to można liczyć na osadzonych i społeczników. Zarząd i rada fundacji doceniając nieodpłatną pracę osadzonych, po konsultacji z Naczelnikiem Aresztu, ustaliła program działań, które mogą pomóc w procesie resocjalizacji osadzonych. Jest to forma rewanżu za ogromną pracę, której bez współpracy z Aresztem zapewne nie podołalibyśmy. (…)

Tarnogórska Fundacja Kultury i Sztuki od ponad roku współpracuje z Aresztem Śledczym w Tarnowskich Górach. Jako społeczny opiekun tarnogórskiego kirkutu, członkowie fundacji zorganizowali tam prace osadzonym w areszcie. Prócz zwykłych prac porządkowych jak grabienie liści i koszenie trawy, więźniowie dokonują rekonstrukcji fragmentu zabytkowego muru, który wywrócił się pod naporem korzeni drzew.

 

Już w najbliższy piątek spotkanie z Joanną Dudą-Murowską.

Poetka pochodzi z tarnowskich Gór. W 1992. roku wyjechała do Oberhausen, gdzie mieszka i pracuje. Tarnogórskiej publiczności zaprezentowała się już w roku 2008, w tym samym roku debiutowała tomikiem pt. „Dwuadresowi”. Teksty w książce publikowane były zarówno w języku polskim, jak i niemieckim (tłum. Johanne Stohr). W swojej poezji porusza problemy związane z tożsamością; tożsamością ludzi rejonów pogranicza, czy też może raczej następnych pokoleń, które próbują wyznaczyć swoje miejsce w pojałtańskiej rzeczywistości Europy Środkowej. Mierząc się z tym problemem nie popada jednak w ton skargi, dykcję rewizjonizmu – bynajmniej. Jej poezja jest przyjęciem zastanego, bo tylko tak (w akcie pokory) można odczytać to co nowe i obce – granicę, którą pozostała wciąż do przekroczenia.

 

10. maja, godzina 19. Zapraszają: Tarnogórska Fundacja Kultury i Sztuki oraz Galeria Sztuki Inny Śląsk

Już dziś wieczorem można będzie zobaczyć prezentację multimedialną przygotowaną przez czlonków Polskiego Związku Artystów Fotografików. Pokaz ma związkek z trwającym w Tarnowskich Górach plenerem fotograficznym. Przed południem prezentację zobaczyli penitencjarusze tarnogórskiego aresztu śledczego.  Galerii “Inny Śląsk” przy ul. Karola Miarki 2 godz. 19.

Tarnogórska Fundacja Kultury i Sztuki wraz z Galerią Inny Śląsk zapraszają na spotkanie z Izabelą Fietkiewicz-Paszek i Teresą Rudowicz, poetkami, autorkami tomów: „Próba wyjścia” i „Podobno jest taka rzeka”. Obydwie książki będą promowane podczas spotkania w Tarnowskich Górach. Serdecznie zapraszamy

Spotkanie poprowadzą: Weronika Górska i Krzysztof Tomanek

16. marca, godzina 19:00

W czwartek 17. stycznia odbędzie się kolejne ze spotkań prezentujących sylwetki polskich poetów współczesnych “wchodzącego pokolenia”. Tym razem gościem Galerii “Inny Śląsk” będzie Patryk Chrzan, poeta, dziennikarz, laureat ogólnopolskiego konkursu na zestaw wierszy “Arkusz 2012″ ogłoszonego w ubiegłym roku przez Tarnogórską Fundację Kultury i Sztuki. Wśród wielu tekstów, które spłynęły na konkurs, wiersze Patryka Chrzana wyróżnia “(…) rzadka i celna poetycka ironia. Jest to ironia w jakiś sposób heroiczna. (…) upomina się o zdegradowane wartości” – jak słusznie zauważa we wstępie arkusza Maciej Szczawiński (poeta, krytyk, redaktor Radia Katowice).

Spotkanie rozpocznie się o godzinie 19. Każdy z przybyłych gości będzie mógł otrzymać egzemplarz arkusza. Spotkanie poprowadzi Krzysztof Tomanek (poeta, przedstawiciel wydawnictwa).

Serdecznie zapraszamy wykład Bożeny Kubit o ratowaniu dziedzictwa żydowskiego na Górnym Śląsku (m.in o naszej działalności), który odbędzie się w najbliższą niedzielę 4 listopada 2011 r. w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu.

http://www.muzeum.bytom.pl/strona-glowna/760-dokumentowanie-i-ratowanie-dziedzictwa-zydowskiego-na-gornym-slasku

W Tarnowskich Górach po raz drugi przebywa rezydentka w ramach projektu “7, 7, 7″ pisarka Ingeborg Jacobs.
Urodziła sę w 1957 w Solingen, obok Wuppertalu.
Jest także autorką filmów dokumentalnych dla ZDF; laureatka wielu prestiżowych nagród – German Film Award i Bayerischen Fernsehpreis.
W Polsce znana głównie dzięki książce “Wilcze dziecko”, osieroconej dziewczynki z Prus Wschodnich, zdanej tylko na siebie, zajmującej się zbieractwem i włóczęgostwem, podobnie jak wiele innych “Wilczych dzieci” tuż po wojnie.
W naszym mieście kontynuuje tworzenie swojej książki o Tarnowskich Górach tuż po wojnie.

Strona internetowa http://augenfilme.eu/augenfilme.eu/augenfilme.html

Zapraszamy do udziału w konkursie poetyckim ARKUSZ 2012.

 

Regulamin konkursu Arkusz 2012

1. Organizator: Konkurs zostaje ogłoszony przez wydawnictwo Tarnogórskiej Fundacji Kultury i Sztuki ul. Karola Miarki 2, 42 ? 600 Tarnowskie Góry, tel./fax. 032 285 54 73 mail: innyslask@gmail.com, http://www.facebook.com/l/0AQEnZARQAQEJucsM05UoB52TzkDR0rJHu8r7Y0jm1qsHoQ/www.fundacjatg.art.pl

2. Cel Konkursu: Wyszukiwanie i promocja nietuzinkowych tekstów poetyckich. Popularyzacja autorów.

3. Miejsce i terminy: Prace winny być nadesłane na adres do 31. października 2012 roku (decyduje data stempla pocztowego). Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi po zapoznaniu się jury z całością nadesłanego materiału.

4. Zasady i warunki uczestnictwa Konkurs ma charakter otwarty ? jego uczestnikami mogą być wszystkie osoby tworzące w języku polskim. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie zestawu dziesięciu do piętnastu utworów w trzech egzemplarzach, w formie maszynopisu lub wydruku w formacie A4. Każdy wiersz należy opatrzyć godłem autora. (Przez GODŁO rozumie się pseudonim autora, jednorazowo wymyślony na potrzeby udziału w konkursie. Godłem może być dowolne słowo, ciąg słów, inicjałów, cyfr itp.). W osobnej zaklejonej kopercie, również opatrzonej godłem autora, należy zamieścić dane autora ? imię, nazwisko, datę urodzenia, dokładny adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej i tzw. krótką notkę biograficzną. Tak przygotowane zestawy należy przesłać w jednej kopercie zbiorczej na adres organizatora Konkursu. Nadesłane wiersze nie powinny być wcześniej publikowane, ale mogą być nagradzane i oceniane w innych konkursach.

5. Rozstrzygnięcie Konkursu Powołane przez organizatora jury wyłoni laureatów Konkursu. Nagrodą jest publikacja arkusza poetyckiego ? publikacja ta nie będzie posiadała numeru ISBN. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłonienia kilku zwycięzców, lub powstrzymania się od rozstrzygnięcia Konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej decyzji co kształtu i graficznej szaty wydanego arkusza. Według wstępnych postanowień arkusz zostanie wydany w liczbie pięciuset egzemplarzy, z czego około siedemdziesięciu procent nakładu trafi do rąk autora. Organizator może bezpłatnie i bez zgody autora publikować, oraz prezentować nagrodzone teksty, w całości lub we fragmentach na łamach prasy, a także na antenach radia i telewizji (celem promocji arkusza). O wynikach Konkursu laureaci zostaną powiadomieni pocztą.

6. Uwagi dodatkowe Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące Konkursu pod numerem telefonu: 728 66 76 12 Organizator może zmienić wszystkie zasady Konkursy i wszystkie postanowienia regulaminu bez podawania uzasadnień (organizator oczywiście nie planuje korzystania tego typu przywileju).