tarnogórska fundacja kultury i sztuki


Warning: Illegal string offset 'action' in /home/fundacja/public_html/fundacja/wp-content/plugins/simply-exclude/simplyexclude.php on line 2290

Kolaż Kultur

Wydarzenie jest kontynuacją działań prowadzonych od 2005 roku przez Fundację w ramach projektu Tarnogórzanie dla Pamięci, którego celem jest ochrona i promocja wielokulturowego dziedzictwa miasta. Tegoroczna edycja poświęcona będzie wielokulturowości miasta Tarnowskie Góry, a w szczególności kulturze żydowskiej. Projekt obejmuje działania artystyczne i edukacyjne. Mają miejsce koncert muzyki klezmerskiej, wykłady, wycieczki po mieście śladem kultury żydowskiej, prezentacje projektów dot. kultury żydowskiej w regionie, a także promocja publikacji na temat historii tarnogórskich Żydów. Ważnym elementem programu jest skupienie się na problemach związanych z zaniedbanym cmentarzem żydowskim.

Wielokulturowe dziedzictwo regionu wciąż pozostaje zagadnieniem niedostatecznie rozpoznanym wśród mieszkańców Tarnowskich Gór i innych miast województwa. Brakuje odpowiednich programów edukacji regionalnej, natomiast kwestie narodowościowe szczególnie te związane z dziedzictwem niemieckim i żydowskim budzą wiele kontrowersji. Ponadto ślady przeszłości miasta ulegają destrukcji, co najlepiej widać na przykładzie domu przedpogrzebowego przy kirkucie w Tarnowskich Górach, którego stan pogarsza się z miesiąca na miesiąc.

 

Projekt Tarnogórzanie dla Pamięci pomaga w budowaniu tożsamości i edukacji kulturowej mieszkańców, przypomina o korzeniach miasta, pomaga również w zachowaniu cennego dziedzictwa.

Wydarzenie ma zwrócić uwagę mieszkańców na zagadnienia związane z historią miasta, a także pomóc w budowie sieci partnerów i lobbingu dla dalszych działań dotyczących wielokulturowego dziedzictwa Tarnowskich Gór.

 

Jednocześnie celem wydarzenia jest przybliżenie przedwojennej i powojennej historii miasta, ścierania się różnych kultur i wpływów.

 

Projekt ma na celu także promocję turystyki kulturalnej w mieście i regionie.