Warning: Illegal string offset 'action' in /home/fundacja/public_html/fundacja/wp-content/plugins/simply-exclude/simplyexclude.php on line 2290
tarnogórska fundacja kultury i sztuki | Strona Tarnogórskiej Fundacji Kulturu i Sztuki | Page 3

tarnogórska fundacja kultury i sztuki


Warning: Illegal string offset 'action' in /home/fundacja/public_html/fundacja/wp-content/plugins/simply-exclude/simplyexclude.php on line 2290

Zapraszamy do udziału w konkursie poetyckim ARKUSZ 2012.

 

Regulamin konkursu Arkusz 2012

1. Organizator: Konkurs zostaje ogłoszony przez wydawnictwo Tarnogórskiej Fundacji Kultury i Sztuki ul. Karola Miarki 2, 42 ? 600 Tarnowskie Góry, tel./fax. 032 285 54 73 mail: innyslask@gmail.com, http://www.facebook.com/l/0AQEnZARQAQEJucsM05UoB52TzkDR0rJHu8r7Y0jm1qsHoQ/www.fundacjatg.art.pl

2. Cel Konkursu: Wyszukiwanie i promocja nietuzinkowych tekstów poetyckich. Popularyzacja autorów.

3. Miejsce i terminy: Prace winny być nadesłane na adres do 31. października 2012 roku (decyduje data stempla pocztowego). Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi po zapoznaniu się jury z całością nadesłanego materiału.

4. Zasady i warunki uczestnictwa Konkurs ma charakter otwarty ? jego uczestnikami mogą być wszystkie osoby tworzące w języku polskim. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie zestawu dziesięciu do piętnastu utworów w trzech egzemplarzach, w formie maszynopisu lub wydruku w formacie A4. Każdy wiersz należy opatrzyć godłem autora. (Przez GODŁO rozumie się pseudonim autora, jednorazowo wymyślony na potrzeby udziału w konkursie. Godłem może być dowolne słowo, ciąg słów, inicjałów, cyfr itp.). W osobnej zaklejonej kopercie, również opatrzonej godłem autora, należy zamieścić dane autora ? imię, nazwisko, datę urodzenia, dokładny adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej i tzw. krótką notkę biograficzną. Tak przygotowane zestawy należy przesłać w jednej kopercie zbiorczej na adres organizatora Konkursu. Nadesłane wiersze nie powinny być wcześniej publikowane, ale mogą być nagradzane i oceniane w innych konkursach.

5. Rozstrzygnięcie Konkursu Powołane przez organizatora jury wyłoni laureatów Konkursu. Nagrodą jest publikacja arkusza poetyckiego ? publikacja ta nie będzie posiadała numeru ISBN. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłonienia kilku zwycięzców, lub powstrzymania się od rozstrzygnięcia Konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej decyzji co kształtu i graficznej szaty wydanego arkusza. Według wstępnych postanowień arkusz zostanie wydany w liczbie pięciuset egzemplarzy, z czego około siedemdziesięciu procent nakładu trafi do rąk autora. Organizator może bezpłatnie i bez zgody autora publikować, oraz prezentować nagrodzone teksty, w całości lub we fragmentach na łamach prasy, a także na antenach radia i telewizji (celem promocji arkusza). O wynikach Konkursu laureaci zostaną powiadomieni pocztą.

6. Uwagi dodatkowe Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące Konkursu pod numerem telefonu: 728 66 76 12 Organizator może zmienić wszystkie zasady Konkursy i wszystkie postanowienia regulaminu bez podawania uzasadnień (organizator oczywiście nie planuje korzystania tego typu przywileju).

W ramach projektu  ”7, 7, 7″ organizowanego  przez Instytucję Kultury Ars
Cameralis Silesiae Superioris we współpracy z Fundacją Dokumentalistów
“Picture-This/Opowiedz-to” i Tarnogórską Fundacją Kultury i Sztuki w naszym mieście gości wybitny fotograf Sergiej Maximishien.

http://www.maximishin.com/
http://www.facebook.com/sergey.maximishin - tu można zobaczyć także
wybrane zdjęcia z Tarnowskich Gór

Sergey Maximishin urodził się w 1964 roku na Krymie, w miejscowości
Kerch. W latach 1985-87 służył w Armii Radzieckiej, gdzie był
fotografem w bazie armii Radzieckiej na Kubie. W roku 1991 ukończył
studia na wydziale fizyki, na Politechnice w Leningradzie. Pracował w
Ermitażu w laboratorium ekspertyz technicznych. W 1998 uzyskał dyplom
fotografa prasowego na uniwersytecie w Sankt Petersburgu. W latach
1999-2003 pracował jako fotograf dla dziennika Izwiestia . Od 2003
pracuje dla agencji Focus , a jako fotograf prasowy, dla wielu
międzynarodowych tytułów. Jego prace publikowane są na łamach: The
Times, Time, Newsweek, Parool, Liberation, Washington Post, The Wall
Street Jornal, Stern, Business Week, Focus, Der Profile, Corriere
della Sera, Izvestia, Ogonyok, Itogi.

Fotografie Maximishina były wielokrotnie nagradzane w konkursach
fotografii prasowej o czym poświadczyć może poniższa lista:
2001:
Konkurs Rosyjskiej Fotografii Prasowej:
- Pierwsze miejsce w kategorii “Culture” (single)
- Pierwsze miejsce w kategorii “Daily life” (project)
- Pierwsze miejsce w kategorii “Daily life” (single)
Golden pen nagroda stowarzyszenia dziennikarzy w St. Petersburgu
Photographer of the year Nagroda magazynu “Ogonyok”
2002:
Konkurs Rosyjskiej Fotografii Prasowej:
- Pierwsze miejsce w kategorii “the Nature, ecology and an environment”
- Trzecie miejsce w kategorii “People”
- Trzecie miejsce w kategorii “Humour”
“Photographer of the year of St-Petersburg”
“Best report of the year” Nagroda Rosyjskiej Akademii Prasowej
2003:
Konkurs Rosyjskiej Fotografii Prasowej:
- Pierwsze miejsce w kategorii “the Nature, ecology and an
environment” (single)
- Drugie miejsce w kategorii “People”
- Drugie miejsce w kategorii “Culture” (project)
- Drugie miejsce w kategorii “Culture” (single)
-Trzecie miejsce w kategorii “News” (project)
- Nagroda Specjalna Jury
2004:
World Press Photo:
- Pierwsze miejsce w kategorii “Arts and entertainment” (single)
Konkurs Rosyjskiej Fotografii Prasowej:
- Pierwsze miejsce w kategorii “People” (single)
- Drugie miejsce w kategorii “Daily life” (single)
- Pierwsze miejsce w kategorii “Culture” (single)
- Pierwsze miejsce w kategorii “Culture” (project)
2005:
UNEP International Photographic Competition on the Environmental:
- Honorable mention
2006:
World Press Photo:
- Pierwsze miejsce w kategorii “Daily life” (single)



Kolaż Kultur 2012

Wydarzenie z okazji 7 lat projektu Tarnogórzanie dla Pamięci

23 czerwca 2012

17.00-19.00
Cmentarz żydowski w Tarnowskich Górach, ul. Gliwicka 66
Zwiedzanie cmentarza

18.00-19.00
Plac Synagogi przy ulicy Szymały (start)

Spacer między kulturami
Prowadzenie: dr Krzysztof Gwóźdź (Muzeum w Tarnowskich Górach)

19.30-20.15
Galeria Inny Śląsk, ul. Karola Miarki 2

“Dzieje Żydów w Tarnowskich Górach” ? promocja i spotkanie z autorką publikacji Martą Ochman

Opowieści Nieobecnych. Audioprzewodnik po dziedzictwie żydowskim w miastach Województwa Śląskiego – prezentacja projektu, Karolina i Piotr Jakoweńko, Fundacja Brama Cukermana

7 lat projektu Tarnogórzanie dla Pamięci. Przegląd działań Tarnogórskiej Fundacji Kultury i Sztuki związanych z wielokulturowym dziedzictwem miasta

20.30-22.00
“Bluer than blue” – koncert pieśni żydowskich z lat 1939-45
Urszula Makosz ? śpiew
Christian Dawid ? klarnety, flet, śpiew
Michał Półtorak ? skrzypce, mandolina
Paweł Pierzchała ? fortepian
Avia Moore ? wizualizacje

WSTĘP WOLNY

***

Organizator:
Tarnogórska Fundacja Kultury i Sztuki

Dofinansowano ze środków:
- Województwa śląskiego
- Miasta Tarnowskie Góry

Partnerzy:
Galeria Inny Śląsk
Fundacja Brama Cukermana